DOCU-SERIES
RIO TO THE RESCUE

Docu Reality
16 episodes x 26′

BRASILIA, A THOUSAND DAYS SAGA

Epic Drama
4 episodes of 45min

UNWRITTEN HISTORY

Docu-drama
4 episodes x 60′ HD

BRAZIL: DNA AFRICA

Docu-series
5 episodes of 52min

NEW AFRICA

Docu-Series
26 Episodes of 26min

BRICS

Docu-Series
5 episodes x 52′

AFRICAN PRESIDENTS

Docu-series
15 episodes x 52′